AUKCE VSTUPENEK NA ČERVNOVÁ PŘEDSTAVENÍ


DO AUKCE VSTUPENEK VSTOUPÍTE ZDE:

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

VZHLEDEM K DALŠÍMU ROZVOLNĚNÍ OPATŘENÍ ZAVEDENÝCH V SOUVISLOSTI S KORONAVIROVOU PANDEMIÍ BUDE DEJVICKÉ DIVADLO OD 15. ČERVNA VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ HRÁT PRO PLNOU KAPACITU SÁLU. PROTO VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ NABÍZENÁ VE TŘETÍM A ČTVRTÉM KOLE AUKCE BUDE UŽ MOŽNÉ ZAKOUPIT TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM PLÁNOVANÉHO ON-LINE PŘEDPRODEJE. OSTATNÍ BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI (NUTNOST NOSIT ROUŠKY PO CELOU DOBU POBYTU V DD, ZÁKAZ OBČERSTVENÍ BĚHEM PŘEDSTAVENÍ ATD.). 

 

Od června 2020 Dejvické divadlo znovu začíná hrát pro „živé publikum“. Velice se na naše diváky těšíme, stále to má ale jistá úskalí.

Vzhledem k aktuálně platným nařízením ke konci května 2020 je možné do sálu pustit maximálně 100 diváků ve speciálním režimu odstupů. To v Dejvickém divadle umožní posadit přibližně 50 diváků, což není ani polovina běžné kapacity divadla.

Nečekané přerušení sezony divadlu způsobilo velké finanční ztráty, s nimiž se bude v budoucnu těžce vyrovnávat.

Proto jsme se rozhodli přistoupit k prodeji všech vstupenek na červnová představení prostřednictvím aukce, díky které můžete i vy, pokud budete chtít, pomoci divadlu tyto ztráty zmírnit. Výtěžek z aukce bude použit výhradně pro potřeby divadla. Pokud se tedy rozhodnete nám tímto způsobem pomoci, budeme vám velice vděčni.

Přímý prodej v  pokladně DD nebude v  červnu možný. Zároveň nebude možné vstupenky žádným způsobem rezervovat.

Pokladna Dejvického divadla bude v červnu v obvyklých pokladních hodinách uzavřena.

Podrobné pokyny pro návštěvu divadla v červnu zde :

 

JAK BUDE AUKCE PROBÍHAT:

 

Na webových stránkách DD (www.dejvickedivadlo.cz) klikněte na červnový program. U všech titulů bude aktivní tlačítko „aukce“, kterým budete přesměrováni na portál Ticketfairprice.com, jehož prostřednictvím můžete vstupenky na jednotlivá představení dražit.

Vyvolávací cena vstupenek začíná na obvyklé ceně, za kterou jsou vstupenky prodávány v pokladně DD nebo prostřednictvím sítě Ticketportal. To tedy znamená, že ceny vstupenek se paušálně nezvyšují, mohou v některých případech zůstat na nominální hodnotě, záležet bude na konkrétním zájmu.

Oproti obvyklým zvyklostem při aukci vstupenek v běžném provozu budeme vstupenky na červen 2020 uvolňovat postupně v týdenních intervalech, abychom se nevystavovali nebezpečí vracení vstupného za neuskutečněná představení.

Aukce na třetí červnový týden bude spuštěna v pondělí 1. června v  9:00   a ukončena bude v úterý 2. června ve 20:00.

To znamená, že v této době bude možné dražit vstupenky pouze na představení od 8. do 12. června 2020.

Případné nevydražené vstupenky budou po skončení aukce dány do on-line prodeje, který bude probíhat za obvyklých podmínek prostřednictvím sítě Ticketportal.

Aukce vstupenek na  čtvrtý červnový týden bude zahájena 8. června v 9:00 ve stejném režimu.

Vstupenky budou v aukci nabízeny a aukce bude vyhodnocena tak, aby bylo možné vyhovět vládnímu nařízení o rozmístění diváků v sále.

V případě, že se vzhledem k neočekávanému vývoji situace, nebo z jiných důvodů, které nemůžeme nyní předvídat, některé z červnových představení zruší, není v možnostech divadla za něj stanovit náhradní termíny a všem divákům bude vráceno vstupné v plné hodnotě zakoupené vstupenky.

Pravidla aukce:

Ticket Fair Price je unikátní systém rezervace vstupenek, v kterém si návštěvníci určí cenu vstupenky dle aktuální poptávky. Systém garantuje vstupenku každému návštěvníkovi nad červenou čarou.

Při překročení předem určené částky budete vyzváni ke složení depositu jako jistiny, že se jedná o skutečný zájem o vstupenky. Pokud při vyhodnocení aukce budete nad čarou, bude deposit použit při dané platbě jako odpočet z celkové částky. Pokud skončíte pod čarou, bude deposit do 10 pracovních dní odeslán zpět na účet, ze kterého byl placen.

V jakémkoli okamžiku před ukončením rezervací aukce můžete ukončit svou účast v rezervačním procesu. Stačí kliknout na tlačítko „Zruš mou nabídnutou cenu“. I v tomto případě bude deposit do 10 pracovních dní vrácen zpět na účet, ze kterého byl placen. Zvolte si prosím počet vstupenek a cenu, kterou byste chtěli zaplatit za jednu vstupenku.

Nezadávejte konkrétní místa (číslo sedadla), ale rezervujte si možnost přednostně koupit vstupenky ve vámi zvoleném počtu a ve vámi zvolené ceně. Po ukončení rezervací dostanete e-mailem kód, přes který vstupenku pohodlně získáte a vyhnete se tak časovému tlaku. Vaše cenová nabídka je v seznamu označená hvězdičkou. Cenu za vstupenku můžete dle potřeby zvyšovat i snižovat. Počet vstupenek i nabídnutou cenu můžete měnit během otevřených rezervací pro událost.

Počet vstupenek na osobu i minimální cenu vstupenky určuje organizátor události. Červená čára představuje dynamickou hranici, která odděluje garantované rezervace vstupenek od negarantovaných. Doporučujeme sledovat pozici vaší cenové nabídky vůči nabídkám jiných zájemců a pružně reagovat tak, aby byla vaše cenová nabídka vždy umístěna nad červenou čarou. Úspěšní zájemci dostanou e-mail s jedinečným kódem, datem a časem platnosti rezervace.

Vstupenky se začnou přidělovat jejich majitelům ihned po ukončení rezervačního procesu. Začíná se vždy od nejvyšší nabídnuté ceny směrem dolů, dokud se nevyčerpá celková kapacita vstupenek na danou akci. Úspěšným zájemcům přijde e-mail s kódem, datem a časem platnosti. Po úhradě si mohou na stránce prodejce vstupenek vybrat sezení. V jakémkoli okamžiku můžete ukončit svou účast v rezervačním procesu, stačí kliknout na tlačítko „Zruš mou nabídnutou cenu“.