Co.media

Intermediální integrál Martina Myšičky
(v Anti.kvariátu)Co.media


PREMIÉRA 22.02.2016


Co.media je název projektu Dejvického divadla, jehož iniciátorem, autorem a tváří je člen hereckého souboru Martin Myšička. Ten je průvodcem večera, v němž se setkává s výjimečnými osobnostmi z různých oblastí lidské činnosti, které přiblíží návštěvníkům svůj pohled na svět, ať už to jsou vědci, filozofové, umělci nebo jinak významné osobnosti. Neznamená to ovšem, že se jedná o čistě vědecké přednášky, právě naopak...

30. 1. 2018 / host: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

Známá socioložka, spisovatelka a novinářka je mimo jiné zakladatelkou katedry sociální práce na Filozofické fakultě UK, kterou deset let vedla, a také nevládní organizace Gender Studies Centrum, působící jako konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Témat k rozhovoru bude už jenom podle tohoto výčtu jistě mnoho.


9. 11. 2017 / host: Tania Stránská

Výtvarnice Tania Stránská od počátku Dejvického divadla vytváří jeho originální grafický design. Je autorkou plakátů a programů k inscenacím, stejně jako nejrůznějších výtvarných prvků v interiéru divadla, výrazně se podílela i na nové podobě průčelí Dejvického divadla. Martin Myšička bude s Taniou Stránskou rozmlouvat nejen o jejím čtvrtstoletí s Dejvickým divadlem, ale také o cestě, která u ní vede od prvotního nápadu k realizaci uměleckého díla. A to vše v prostoru výstavy jejích plakátů Rovnováha – Vzkříšení – Spříznění.

25. 10. 2017 / host: Jiří Stránský

Tentokrát si Martin Myšička pozval spisovatele, scenáristu, dramatika, překladatele, básníka a skauta Jiřího Stránského, který je mimo jiné také dlouholetým a váženým členem správní rady Dejvického divadla. Už vzhledem k úvodní charakteristice hosta se nabízí témat k rozhovoru víc než dost a díky jeho neobyčejným životním zkušenostem se jistě přidají další.

15. 5. 2017 / host: Ing. arch. Josef Pleskot

Architekt Josef Pleskot od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce, za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu na mezinárodních přehlídkách. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990–2009.

25. 4. 2017 / host: Josef Špaček

Josef Špaček je jedním z nejlepších českých houslistů nejen své generace a od roku 2011 také koncertním mistrem České filharmonie. Jeho mistrovství bylo oceněno řadou světových uznání, mimo jiné se v květnu roku 2012 stal jedním z finalistů Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu, v roce 2009 zvítězil v mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla (Nový Zéland) a v roce 2008 získal třetí cenu a cenu mladé poroty na mezinárodní houslové soutěži Carla Nielsena. Česká mutace časopisu Forbes zahrnula Josefa Špačka mezi „třicítku nejvlivnějších lidí pod třicet“.

29. 3. 2017 / host: P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

Římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

9. 1. 2017 / host: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Český chemik, bývalý ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Havlas se specializuje na kvantovou a výpočetní chemii, strukturu a dynamiku molekulových a biomolekulových systémů a také na vodíkovou a nepravou vodíkovou vazbu. Jednou z nejdůležitějších součástí jeho dlouholeté výzkumné práce je vývoj nových léků. S Martinem Myšičkou si povídali nejen o chemii.

24. 10. 2016 / host: Michael Žantovský

Se spisovatelem, překladatelem, publicistou, textařem, politikem a diplomatem, původním povoláním klinickým psychologem Michaelem Žantovským rozmlouval Martin Myšička v rámci projektu Pět svíček za Václava Havla, nejen o Václavu Havlovi.

7. 6. 2016 / host: Matěj Kroupa

S violistou, hudebním skladatelem a sbormistrem Matějem Kroupou o hudbě a muzicírování z mnoha úhlů pohledu. Jaké jsou radosti a obtíže interpreta při studiu skladby? A jaké při hraní? Jaký je rozdíl mezi sólovým vystoupením a hraním v symfonickém orchestru? K čemu je dobrý a co by měl umět dirigent či sbormistr? Náhled do struktury notových partitur a tajů hudební kompozice, hledání zdrojů inspirace...

20. 4. 2016 / host: Jiří Němec

Setkání s včelařem Jiřím Němcem na téma Včelařství jako cesta. Komunikace mezi včelařem a včelami, kouzelné včely, včelaření v čase, tajemství...

22. 2. 2016 / hosté: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., a Mgr. David Heyrovský, A.M. Ph.D.

Vzhledem ke specializacím hostů (částicová a subjaderná fyzika u Jiřího Hořejšího a teoretická fyzika a astrofyzika u Davida Heyrovského) bylo téma hovoru orientováno na mikrorozměry a makrorozměry našeho vesmíru. Od kvarků ke shlukům galaxií. Od standardního modelu k teorii velkého třesku. Jak si tito fyzikové představují naši realitu pohledem svého oboru? Co je pozorování a co teorie, či dokonce jen pouhá spekulace. Kde začíná a končí hranice našeho poznání? Jaké jsou výzvy současné fyziky? Existuje a může vůbec existovat teorie všeho? Jaký je vztah mezi vědou a vírou?