Co.media

Intermediální integrál Martina Myšičky
(v Anti.kvariátu)Co.media


PREMIÉRA 22.02.2016


Co.media je název projektu Dejvického divadla, jehož iniciátorem, autorem a tváří je člen hereckého souboru Martin Myšička. Ten je průvodcem večera, v němž se setkává s výjimečnými osobnostmi z různých oblastí lidské činnosti, které přiblíží návštěvníkům svůj pohled na svět, ať už to jsou vědci, filozofové, umělci nebo jinak významné osobnosti. Neznamená to ovšem, že se jedná o čistě vědecké přednášky, právě naopak...

26. 10. 2021 / hosté Mgr. Ruth Šormová a MUDr. Irena Závadová

UMŘÍT? DOBŘE. ALE UMŘÍT DOBŘE.
O životě a smrti nahlas. Rozhovor Martina Myšičky a Jany Holcové s ředitelkou Ruth Šormovou a primářkou Irenou Závadovou z organizace Cesta domů, která už 20 let provozuje domácí hospic a usiluje o to, aby smrt nebyla tabu, aby se o ní otevřeně mluvilo a přemýšlelo a aby se měnil k lepšímu způsob, jakým se v Česku umírá.
Říjnový intermediální integrál v jistém smyslu naváže na setkání s manželi Špinkovými, které v Anti.kvariátu DD proběhlo už před časem. Otevřelo téma, které je v každém z nás, nikdo mu neunikne. Téma odcházení člověka, jeho vydávání se na cestu, která je nenávratná a definitivní.
Už tehdy to bylo setkání nesmírně podnětné, zazněla řada zajímavých myšlenek, ale také otázek a pochybností, s nimiž většina z nás k fenoménu umírání přistupuje.
Setkání proběhlo v únoru 2020, těsně před začátkem bezprecedentní covidové pandemie. I kvůli ní se možná v mnohých z nás znovu začaly myšlenky o konečnosti bytí ozývat. Řada z nás získala v té době zásadní životní zkušenosti, jiní je čerpali z příběhů, které nezažili oni, ale jejich blízcí.
I proto se s Martinem Myšičkou a tentokrát také Janou Holcovou v říjnové Co.medii sejdou vzácní hosté, jimž se pomoc těm, kteří nás opouštějí, a jejich rodinám stala posláním.
Společně s dvěma dámami z neziskové organizace Cesta domů, ředitelkou Ruth Šormovou a primářkou domácího hospice MUDr. Irenou Závadovou, se zamyslíme nad vším, co souvisí se strachem z konečnosti nebo naopak z nekonečnosti, strachem z umírání nebo naopak z žití. Ale také můžeme pocítit ulehčení a smíření tam, kde se nám podaří otevřít časté a obecně uznávané tabu o něčem, čeho se bojíme do chvíle, než ho pojmenujeme a poznáme.


22. 11. 2020 / host: MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Mimořádným hostem mimořádného off-line rozhovoru v rámci pořadu Co.media byl MUDr. Jiří Votruba, pneumolog, primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.


21. 9. 2020 / host: Ivan Štraus

Hostem Martina Myšičky bude Ivan Štraus, houslový virtuos a profesor Akademie múzických umění v Praze.
Co je hudba? A co už hudba není? Jaký měla a má vliv na naše lidské společenství? Je „vážná hudba“ vždycky vážná? Nebo může být i veselá?
V dialogu s Martinem Myšičkou se pokusí houslista a pedagog profesor Ivan Štraus osvětlit fenomén hudby ze všech možných stran a úhlů. Poodhalí mnohá překvapivá tajemství, také – ale nejen – ve spojitosti s houslemi. Spolu s dcerou Michaelou předvede ukázky hudby magické, zábavné i užitkové. Zpochybní pověru o výlučné vážnosti hodnotné hudby a podá důkazy o možnostech hudebního humoru…
Ivan Štraus má za sebou život výkonného umělce sólisty, člena komorních souborů a dlouholetého pedagoga od začátečníků po vysokoškoláky. Nouze nebude ani o „veselé historky z natáčení“ a odpovědi na dotazy.


10.2. 2020 / hosté: Martina a Štěpán Špinkovi

Do únorového intermediálního integrálu přijali pozvání dva hosté. Akademická malířka Martina Špinková a její manžel lékař a filozof Štěpán Špinka jsou spoluzakladateli neziskové organizace Cesta domů, která pomáhá lidem na konci jejich cesty a snaží se přispět k tomu, abychom s koncem života uměli počítat a nebáli se zbytečně. Mluvit budeme nejen o dobrém životě, ale také o dobré smrti.28. 1. 2020 / host: Daniel Kroupa

Pozvání Martina Myšičky tentokrát přijal Daniel Kroupa, český politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filozof a signatář Charty 77, po sametové revoluci poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, spoluzakladatel a později předseda Občanské demokratické aliance, v 90. letech člen Poslanecké sněmovny a na přelomu století člen Senátu České republiky.3. 12. 2019 / host: Jiří Fajt

S Jiřím Fajtem se ponoříme do světa výtvarného umění. V čem tkví kvalita výtvarného díla? Ukážeme si to na příkladech konkrétních obrazů. Jaké jsou hlavní změny a posuny, v průběhu času, ve výtvarném myšlení? Je tzv. moderní umění ještě umění? Můžeme rozpoznat brak od skutečné kvality? Jak je to s oceňováním výtvarných děl? Co všechno určuje jejich cenu? Jak odhalit falzifikát? A jde to vůbec? Co všechno by měla „umět“ galerie? A depozitář? Jak vypadá práce ředitele galerie a kurátora výstav? O tom všem, a nejen o tom si budeme společně s vámi povídat.


31. 10. 2019 / host: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Do říjnového intermediálního integrálu přijal pozvání Martina Myšičky doc. RNDr. Mirko Rokyta, proděkan matematické sekce na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Společně s ním se pustíme do odhalování tajů a zákonitostí matematiky, tolik obávaného a zatracovaného oboru (zvláště mezi umělci i „umělci“). Co to vlastně je? Jak vznikla a jak se buduje? Je to něco víc než otravné počty? Co se skrývá za těmi pro nás nepochopitelnými shluky číslic a písmen, ze kterých jen bolí hlava a vaří se nám mozek, protože tomu vůbec nerozumíme? Může i laik a obyčejný člověk prožít nějaký pěkný AHA efekt, tedy okamžik, kdy mu to secvakne a on to pochopí? Existuje něco jako krása matematiky? Co matematika umí a co už ne? Proč tak mnoho matematiků má blízký vztah k hudbě a spiritualitě?

30. 9. 2019 / host: PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.

S Tomášem Sedláčkem, mimo jiné makroekonomickým stratégem ČSOB a autorem knih Ekonomie dobra a zla a Druhá derivace touhy, si budeme povídat o mnohém. Podtitul pořadu Co.media, intermediální integrál, tedy jakýsi pokus pohlížet na realitu z mnoha stran a pokoušet se o syntézu tohoto pohledu, bude v tomto večeru dosti naplněn. Budeme diskutovat o otázkách ekonomie a jejích zákonitostech, budeme mluvit o tvrdých a měkkých datech, o politice a politicích, o věrohodnosti informací v mediálním prostoru, o fake news, o demokracii a jiných systémech rozdělení moci ve společnosti, o mýtech a jejich vlivu na společnost a na každého z nás, o konspiračních teoriích, o dobru a zlu a nakonec jistě i o smyslu toho všeho…4. 6. 2019 / hosté: Petr Pavel a Petr Kolář

Do červnového intermediálního integrálu pozval Martin Myšička dva hosty. Armádního generála Petra Pavla, mimo jiné bývalého předsedu vojenského výboru NATO, a PhDr. Petra Koláře, mimo jiné bývalého velvyslance České republiky v Irsku, Švédsku, USA a Rusku.21. 3. 2019 / host: David Heyrovský

Březnovým hostem bude Mgr. David Heyrovský, Ph.D., astrofyzik. Jak vypadá vesmír očima astrofyzika a jaký je podle něj rozdíl mezi teorií a realitou? Co je, mimo jiné, temná hmota, temná energie, gravitační čočky…?6. 2. 2019 / host: Jakub Tabery

Hostem Martina Myšičky bude tentokrát dokumentarista Jakub Tabery. Tento večer uvádíme u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, kterému se Dejvické divadlo věnuje v průběhu celé sezony 2018/2019. Jakub Tabery je hostem více než povolaným, zabývá se totiž historií 20. století s důrazem na oba válečné konflikty a jejich důsledky. Je také odborníkem na historii československých legií, které se významně zasloužily o vznik samostatného československého státu.25. 1. 2019 / host: Barbora Špotáková

Zdánlivě to vypadá velmi jednoduše: přijde, hodí a vyhraje. Ale co všechno se musí harmonicky sejít v okamžiku hodu, aby oštěp letěl co nejdál? Jak velký je ten ledovec, jehož pověstnou špičkou je povedený hod? Co všechno se ukrývá pod hladinou a tudíž není vidět? V čem spočívá fyzická a také psychická příprava, jak se ladí forma na závod během sezony a jak obtížné je si ji během dalších sezon udržet?
Lednovým hostem Martina Myšičky je Barbora Špotáková, česká atletka, nejlepší světová oštěpařka posledních let, mistryně světa, světová rekordmanka a olympijská vítězka.11. 12. 2018 / hosté: Radkin Honzák a Lukáš Vaňura

V dalším vydání talk show bude tématem duševní zdraví. Setkají se nad ním dva muži takříkajíc z opačné strany barikády: známý psychiatr Radkin Honzák a Lukáš Vaňura, kterého schizofrenie mnohokrát dohnala až za brány bohnické psychiatrické nemocnice. Dnes pracuje, skládá hudbu, o své diagnóze chodí povídat studentům středních škol a vcelku šťastně si žije.
Svět duševních nemocí je opředen mnoha mýty. O tom, proč se nám všem vyplatí se je pokusit vyvracet a proč je fajn se kamarádit s „blázny“, přijde popovídat Lucie Fialová z projektu Oko – mobilní komunitní centrum, který se snaží o sbližování světů duševně nemocných a těch zatím zdravých.5. 11. 2018 / hosté: Petr Zelenka a RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Speciální vydání intermediálního integrálu Martina Myšičky Co.media se 5. listopadu uskuteční výjimečně mimo prostor Anti.kvariátu DD, protože bude součástí zahájení festivalu Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, největšího vědeckého festivalu v České republice. Festival, jehož letošní ročník je zasvěcený století vědy, zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy aj.
V Co.medii, která tentokrát proběhne v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, bude Martin Myšička se svými hosty mluvit o tom, jak se věda dostala na jeviště Dejvického divadla, a to konkrétně v inscenaci Petra Zelenky Elegance molekuly. Ale také o tom, jak tato hra vznikala, o tom, jak strastiplně vzniká lék, který zachrání miliony lidí, o tajích chemie, ale i o vzájemném propojování vědy a kultury. Pozvání k diskusi přijali dva navýsost povolaní hosté, scenárista a režisér Petr Zelenka a vědec RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., který stál u zrodu jak objevu Antonína Holého, tak myšlenky napsat o tom hru.20. 9. 2018 / host: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, je vědecký pracovník, lékař, pedagog a předseda České neuropsychofarmakologické společnosti. Budeme si s ním povídat o neurovědách. Proto se zaměříme na mozek, jeho stavbu a funkce a především na jeho vztah k vědomí. Dále se budeme zabývat výzkumem jiných stavů vědomí, a to i pomocí psychedelických látek. Jsou tyto látky „metlou lidstva“, nebo lékem, anebo zdrojem poznání? Zdá se, že mozek a vědomí jsou dva protipóly, podobně jako hmota a idea. Budeme se pana Horáčka ptát, zda je tomu skutečně tak, nebo zda jsou to spíše dvě strany jedné „mince“. Co je ale pak tou „mincí“?3. 5. 2018 / host: Jan Bílý

Lektor, kouč a systemický poradce Jan Bílý se již dvacet let zabývá systemickými konstelacemi, což je netradiční poradenská metoda, která využívá přímý prožitek vzájemných vztahů mezi členy jakéhokoliv systému – v rodině, partnerství nebo třeba i ve firmě. Zabývá se také meditací (Zen, Osho) a rozvojem osobnosti a lidského potenciálu (human resource a team developing). Zaměřuje se na vyvážení ženského a mužského principu (Yin-Yang) v managementu, poradenství a v holistickém koučinku.
Kromě toho si budeme povídat i o mytologickém vnímání příbuznosti divadla a konstelací a také léčení skrze prožitek a katarzi. A v druhé části večera se pokusíme živě postavit konstelaci na některé pohádkové téma, které vás bude zajímat.23. 4. 2018 / host: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult.

Dubnová Co.media bude setkáním s osobností, jejíž jméno zaručuje, že témat k rozhovoru bude tentokrát opravdu hodně. A to nejen vědeckých, ale i společenských a určitě i lidských. Hostem Martina Myšičky bude český vědec zabývající se zejména využitím fraktálů a teorie chaosu v chemickém inženýrství, vysokoškolský učitel, v letech 2009 až 2017 předseda Akademie věd České republiky, prof. Jiří Drahoš.

26. 3. 2018 / hosté: Hana Müllerová, Anna a Johana Schmidtmajerovy

Březnové setkání Martina Myšičky s jeho hosty bude několikanásobně výjimečné. A to nejen proto, že pozvání přijali hned tři hosté. Zároveň jsou to členky jedné rodiny, Hana Müllerová, zakladatelka Základní školy waldorfské v Jinonicích, a její dvě dcery Anna a Johana Schmidtmajerovy, které tuto školu absolvovaly mezi prvními. Podobně jako Dejvické divadlo, slaví škola v Jinonicích právě v tomto školním roce 25. výročí svého založení. Proto se budeme bavit o tom, co to vlastně waldorfská škola je, čím se liší od běžných škol, jak se zakládá, co je to eurytmie, antroposofie, kdo to byl Rudolf Steiner. A budeme moci sdílet i zážitky přímých absolventek.
A jelikož jsou všechny tři pozvané dámy mimo jiné i herečky, budeme se bavit také o divadle, akrobacii, filmu...22. 2. 2018 / host: Erik Tabery

S šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym, autorem knihy Opuštěná společnost, si Martin Myšička bude jistě povídat o stavu naší společnosti v takzvaném osmičkovém roce 2018. Nejprve se ho ovšem bude ptát, co všechno se skrývá pod pojmy vést a spoluvytvářet takto významný týdeník. A také, co všechno musí zvládat každý novinář, jak vypadá jeho každodenní práce. A potom se již zaměří na konkrétní palčivé problémy Česka dneška. Například: Jsme opravdu rozdělená společnost? A proč? Jak je možné se vyrovnat se vzrůstajícím populismem, účelovým lhaním mnohých politiků a s manipulací spoluobčanů i nás samých pomocí fake news na sociálních sítích? Může vůbec ve společnosti zvítězit pravda? A existuje ještě vůbec, když je vše relativizováno a zamlžováno? Existují nějaké nezpochybnitelné hodnoty, na kterých stojí zdravá fungující společnost? Co je to vlastně ta demokracie? Jsme bezmocní a nezbývá nám, než přihlížet rozkladu etických hodnot? Anebo – co může každý z nás dělat pro to, abychom tomuto rozkladu zabránili?30. 1. 2018 / host: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

Známá socioložka, spisovatelka a novinářka je mimo jiné zakladatelkou katedry sociální práce na Filozofické fakultě UK, kterou deset let vedla, a také nevládní organizace Gender Studies Centrum, působící jako konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Témat k rozhovoru bylo už jenom podle tohoto výčtu jistě mnoho...9. 11. 2017 / host: Tania Stránská

Výtvarnice Tania Stránská od počátku Dejvického divadla vytváří jeho originální grafický design. Je autorkou plakátů a programů k inscenacím, stejně jako nejrůznějších výtvarných prvků v interiéru divadla, výrazně se podílela i na nové podobě průčelí Dejvického divadla. Martin Myšička bude s Taniou Stránskou rozmlouvat nejen o jejím čtvrtstoletí s Dejvickým divadlem, ale také o cestě, která u ní vede od prvotního nápadu k realizaci uměleckého díla. A to vše v prostoru výstavy jejích plakátů Rovnováha – Vzkříšení – Spříznění.25. 10. 2017 / host: Jiří Stránský

Tentokrát si Martin Myšička pozval spisovatele, scenáristu, dramatika, překladatele, básníka a skauta Jiřího Stránského, který je mimo jiné také dlouholetým a váženým členem správní rady Dejvického divadla. Už vzhledem k úvodní charakteristice hosta se nabízí témat k rozhovoru víc než dost a díky jeho neobyčejným životním zkušenostem se jistě přidají další.15. 5. 2017 / host: Ing. arch. Josef Pleskot

Architekt Josef Pleskot od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce, za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu na mezinárodních přehlídkách. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990–2009.25. 4. 2017 / host: Josef Špaček

Josef Špaček je jedním z nejlepších českých houslistů nejen své generace a od roku 2011 také koncertním mistrem České filharmonie. Jeho mistrovství bylo oceněno řadou světových uznání, mimo jiné se v květnu roku 2012 stal jedním z finalistů Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu, v roce 2009 zvítězil v mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla (Nový Zéland) a v roce 2008 získal třetí cenu a cenu mladé poroty na mezinárodní houslové soutěži Carla Nielsena. Česká mutace časopisu Forbes zahrnula Josefa Špačka mezi „třicítku nejvlivnějších lidí pod třicet“.29. 3. 2017 / host: P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

Římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.9. 1. 2017 / host: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Český chemik, bývalý ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Havlas se specializuje na kvantovou a výpočetní chemii, strukturu a dynamiku molekulových a biomolekulových systémů a také na vodíkovou a nepravou vodíkovou vazbu. Jednou z nejdůležitějších součástí jeho dlouholeté výzkumné práce je vývoj nových léků. S Martinem Myšičkou si povídali nejen o chemii.

24. 10. 2016 / host: Michael Žantovský

Se spisovatelem, překladatelem, publicistou, textařem, politikem a diplomatem, původním povoláním klinickým psychologem Michaelem Žantovským rozmlouval Martin Myšička v rámci projektu Pět svíček za Václava Havla, nejen o Václavu Havlovi.7. 6. 2016 / host: Matěj Kroupa

S violistou, hudebním skladatelem a sbormistrem Matějem Kroupou o hudbě a muzicírování z mnoha úhlů pohledu. Jaké jsou radosti a obtíže interpreta při studiu skladby? A jaké při hraní? Jaký je rozdíl mezi sólovým vystoupením a hraním v symfonickém orchestru? K čemu je dobrý a co by měl umět dirigent či sbormistr? Náhled do struktury notových partitur a tajů hudební kompozice, hledání zdrojů inspirace...
20. 4. 2016 / host: Jiří Němec

Setkání s včelařem Jiřím Němcem na téma Včelařství jako cesta. Komunikace mezi včelařem a včelami, kouzelné včely, včelaření v čase, tajemství...22. 2. 2016 / hosté: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., a Mgr. David Heyrovský, A.M. Ph.D.

Vzhledem ke specializacím hostů (částicová a subjaderná fyzika u Jiřího Hořejšího a teoretická fyzika a astrofyzika u Davida Heyrovského) bylo téma hovoru orientováno na mikrorozměry a makrorozměry našeho vesmíru. Od kvarků ke shlukům galaxií. Od standardního modelu k teorii velkého třesku. Jak si tito fyzikové představují naši realitu pohledem svého oboru? Co je pozorování a co teorie, či dokonce jen pouhá spekulace. Kde začíná a končí hranice našeho poznání? Jaké jsou výzvy současné fyziky? Existuje a může vůbec existovat teorie všeho? Jaký je vztah mezi vědou a vírou?