Co.media

Intermediální integrál Martina Myšičky
(v Anti.kvariátu)Co.media


PREMIÉRA 22.02.2016


Co.media je název projektu Dejvického divadla, jehož iniciátorem, autorem a tváří je člen hereckého souboru Martin Myšička. Ten je průvodcem večera, v němž se setkává s výjimečnými osobnostmi z různých oblastí lidské činnosti, které přiblíží návštěvníkům svůj pohled na svět, ať už to jsou vědci, filozofové, umělci nebo jinak významné osobnosti. Neznamená to ovšem, že se jedná o čistě vědecké přednášky, právě naopak...

25. 1. 2021 / host: Lukáš Čermák

Zkoumat lidské buňky je jako lovit ryby. „Vezmeme bílkovinu, napíchneme ji na háček, hodíme do rybníka a čekáme, co se chytí. Může to být štika, ale taky čudla nebo starý hrnec.“ (Lukáš Čermák)

Hostem Martina Myšičky bude vědec Lukáš Čermák. Absolvent Přírodovědecké fakulty UK, který během studia mimo jiné provozoval legendární studentskou hospodu Mrtvá ryba, se na univerzitě i díky přednáškám profesora Václava Hořejšího stal molekulárním biologem. Vědec, který během svého osmiletého působení na Newyorské univerzitě mimo jiné objevil a v časopise Nature publikoval molekulární příčinu vzniku poměrně agresivní rakoviny lymfatických uzlin, pracuje v současné době v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky.


22. 11. 2020 / host: MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Mimořádným hostem mimořádného off-line rozhovoru v rámci pořadu Co.media byl MUDr. Jiří Votruba, pneumolog, primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.21. 9. 2020 / host: Ivan Štraus

Hostem Martina Myšičky bude Ivan Štraus, houslový virtuos a profesor Akademie múzických umění v Praze.
Co je hudba? A co už hudba není? Jaký měla a má vliv na naše lidské společenství? Je „vážná hudba“ vždycky vážná? Nebo může být i veselá?
V dialogu s Martinem Myšičkou se pokusí houslista a pedagog profesor Ivan Štraus osvětlit fenomén hudby ze všech možných stran a úhlů. Poodhalí mnohá překvapivá tajemství, také – ale nejen – ve spojitosti s houslemi. Spolu s dcerou Michaelou předvede ukázky hudby magické, zábavné i užitkové. Zpochybní pověru o výlučné vážnosti hodnotné hudby a podá důkazy o možnostech hudebního humoru…
Ivan Štraus má za sebou život výkonného umělce sólisty, člena komorních souborů a dlouholetého pedagoga od začátečníků po vysokoškoláky. Nouze nebude ani o „veselé historky z natáčení“ a odpovědi na dotazy.


10.2. 2020 / hosté: Martina a Štěpán Špinkovi

Do únorového intermediálního integrálu přijali pozvání dva hosté. Akademická malířka Martina Špinková a její manžel lékař a filozof Štěpán Špinka jsou spoluzakladateli neziskové organizace Cesta domů, která pomáhá lidem na konci jejich cesty a snaží se přispět k tomu, abychom s koncem života uměli počítat a nebáli se zbytečně. Mluvit budeme nejen o dobrém životě, ale také o dobré smrti.28. 1. 2020 / host: Daniel Kroupa

Pozvání Martina Myšičky tentokrát přijal Daniel Kroupa, český politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filozof a signatář Charty 77, po sametové revoluci poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, spoluzakladatel a později předseda Občanské demokratické aliance, v 90. letech člen Poslanecké sněmovny a na přelomu století člen Senátu České republiky.3. 12. 2019 / host: Jiří Fajt

S Jiřím Fajtem se ponoříme do světa výtvarného umění. V čem tkví kvalita výtvarného díla? Ukážeme si to na příkladech konkrétních obrazů. Jaké jsou hlavní změny a posuny, v průběhu času, ve výtvarném myšlení? Je tzv. moderní umění ještě umění? Můžeme rozpoznat brak od skutečné kvality? Jak je to s oceňováním výtvarných děl? Co všechno určuje jejich cenu? Jak odhalit falzifikát? A jde to vůbec? Co všechno by měla „umět“ galerie? A depozitář? Jak vypadá práce ředitele galerie a kurátora výstav? O tom všem, a nejen o tom si budeme společně s vámi povídat.


31. 10. 2019 / host: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Do říjnového intermediálního integrálu přijal pozvání Martina Myšičky doc. RNDr. Mirko Rokyta, proděkan matematické sekce na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Společně s ním se pustíme do odhalování tajů a zákonitostí matematiky, tolik obávaného a zatracovaného oboru (zvláště mezi umělci i „umělci“). Co to vlastně je? Jak vznikla a jak se buduje? Je to něco víc než otravné počty? Co se skrývá za těmi pro nás nepochopitelnými shluky číslic a písmen, ze kterých jen bolí hlava a vaří se nám mozek, protože tomu vůbec nerozumíme? Může i laik a obyčejný člověk prožít nějaký pěkný AHA efekt, tedy okamžik, kdy mu to secvakne a on to pochopí? Existuje něco jako krása matematiky? Co matematika umí a co už ne? Proč tak mnoho matematiků má blízký vztah k hudbě a spiritualitě?

30. 9. 2019 / host: PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.

S Tomášem Sedláčkem, mimo jiné makroekonomickým stratégem ČSOB a autorem knih Ekonomie dobra a zla a Druhá derivace touhy, si budeme povídat o mnohém. Podtitul pořadu Co.media, intermediální integrál, tedy jakýsi pokus pohlížet na realitu z mnoha stran a pokoušet se o syntézu tohoto pohledu, bude v tomto večeru dosti naplněn. Budeme diskutovat o otázkách ekonomie a jejích zákonitostech, budeme mluvit o tvrdých a měkkých datech, o politice a politicích, o věrohodnosti informací v mediálním prostoru, o fake news, o demokracii a jiných systémech rozdělení moci ve společnosti, o mýtech a jejich vlivu na společnost a na každého z nás, o konspiračních teoriích, o dobru a zlu a nakonec jistě i o smyslu toho všeho…4. 6. 2019 / hosté: Petr Pavel a Petr Kolář

Do červnového intermediálního integrálu pozval Martin Myšička dva hosty. Armádního generála Petra Pavla, mimo jiné bývalého předsedu vojenského výboru NATO, a PhDr. Petra Koláře, mimo jiné bývalého velvyslance České republiky v Irsku, Švédsku, USA a Rusku.21. 3. 2019 / host: David Heyrovský

Březnovým hostem bude Mgr. David Heyrovský, Ph.D., astrofyzik. Jak vypadá vesmír očima astrofyzika a jaký je podle něj rozdíl mezi teorií a realitou? Co je, mimo jiné, temná hmota, temná energie, gravitační čočky…?6. 2. 2019 / host: Jakub Tabery

Hostem Martina Myšičky bude tentokrát dokumentarista Jakub Tabery. Tento večer uvádíme u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, kterému se Dejvické divadlo věnuje v průběhu celé sezony 2018/2019. Jakub Tabery je hostem více než povolaným, zabývá se totiž historií 20. století s důrazem na oba válečné konflikty a jejich důsledky. Je také odborníkem na historii československých legií, které se významně zasloužily o vznik samostatného československého státu.25. 1. 2019 / host: Barbora Špotáková

Zdánlivě to vypadá velmi jednoduše: přijde, hodí a vyhraje. Ale co všechno se musí harmonicky sejít v okamžiku hodu, aby oštěp letěl co nejdál? Jak velký je ten ledovec, jehož pověstnou špičkou je povedený hod? Co všechno se ukrývá pod hladinou a tudíž není vidět? V čem spočívá fyzická a také psychická příprava, jak se ladí forma na závod během sezony a jak obtížné je si ji během dalších sezon udržet?
Lednovým hostem Martina Myšičky je Barbora Špotáková, česká atletka, nejlepší světová oštěpařka posledních let, mistryně světa, světová rekordmanka a olympijská vítězka.11. 12. 2018 / hosté: Radkin Honzák a Lukáš Vaňura

V dalším vydání talk show bude tématem duševní zdraví. Setkají se nad ním dva muži takříkajíc z opačné strany barikády: známý psychiatr Radkin Honzák a Lukáš Vaňura, kterého schizofrenie mnohokrát dohnala až za brány bohnické psychiatrické nemocnice. Dnes pracuje, skládá hudbu, o své diagnóze chodí povídat studentům středních škol a vcelku šťastně si žije.
Svět duševních nemocí je opředen mnoha mýty. O tom, proč se nám všem vyplatí se je pokusit vyvracet a proč je fajn se kamarádit s „blázny“, přijde popovídat Lucie Fialová z projektu Oko – mobilní komunitní centrum, který se snaží o sbližování světů duševně nemocných a těch zatím zdravých.5. 11. 2018 / hosté: Petr Zelenka a RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Speciální vydání intermediálního integrálu Martina Myšičky Co.media se 5. listopadu uskuteční výjimečně mimo prostor Anti.kvariátu DD, protože bude součástí zahájení festivalu Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, největšího vědeckého festivalu v České republice. Festival, jehož letošní ročník je zasvěcený století vědy, zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy aj.
V Co.medii, která tentokrát proběhne v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, bude Martin Myšička se svými hosty mluvit o tom, jak se věda dostala na jeviště Dejvického divadla, a to konkrétně v inscenaci Petra Zelenky Elegance molekuly. Ale také o tom, jak tato hra vznikala, o tom, jak strastiplně vzniká lék, který zachrání miliony lidí, o tajích chemie, ale i o vzájemném propojování vědy a kultury. Pozvání k diskusi přijali dva navýsost povolaní hosté, scenárista a režisér Petr Zelenka a vědec RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., který stál u zrodu jak objevu Antonína Holého, tak myšlenky napsat o tom hru.20. 9. 2018 / host: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, je vědecký pracovník, lékař, pedagog a předseda České neuropsychofarmakologické společnosti. Budeme si s ním povídat o neurovědách. Proto se zaměříme na mozek, jeho stavbu a funkce a především na jeho vztah k vědomí. Dále se budeme zabývat výzkumem jiných stavů vědomí, a to i pomocí psychedelických látek. Jsou tyto látky „metlou lidstva“, nebo lékem, anebo zdrojem poznání? Zdá se, že mozek a vědomí jsou dva protipóly, podobně jako hmota a idea. Budeme se pana Horáčka ptát, zda je tomu skutečně tak, nebo zda jsou to spíše dvě strany jedné „mince“. Co je ale pak tou „mincí“?3. 5. 2018 / host: Jan Bílý

Lektor, kouč a systemický poradce Jan Bílý se již dvacet let zabývá systemickými konstelacemi, což je netradiční poradenská metoda, která využívá přímý prožitek vzájemných vztahů mezi členy jakéhokoliv systému – v rodině, partnerství nebo třeba i ve firmě. Zabývá se také meditací (Zen, Osho) a rozvojem osobnosti a lidského potenciálu (human resource a team developing). Zaměřuje se na vyvážení ženského a mužského principu (Yin-Yang) v managementu, poradenství a v holistickém koučinku.
Kromě toho si budeme povídat i o mytologickém vnímání příbuznosti divadla a konstelací a také léčení skrze prožitek a katarzi. A v druhé části večera se pokusíme živě postavit konstelaci na některé pohádkové téma, které vás bude zajímat.23. 4. 2018 / host: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult.

Dubnová Co.media bude setkáním s osobností, jejíž jméno zaručuje, že témat k rozhovoru bude tentokrát opravdu hodně. A to nejen vědeckých, ale i společenských a určitě i lidských. Hostem Martina Myšičky bude český vědec zabývající se zejména využitím fraktálů a teorie chaosu v chemickém inženýrství, vysokoškolský učitel, v letech 2009 až 2017 předseda Akademie věd České republiky, prof. Jiří Drahoš.

26. 3. 2018 / hosté: Hana Müllerová, Anna a Johana Schmidtmajerovy

Březnové setkání Martina Myšičky s jeho hosty bude několikanásobně výjimečné. A to nejen proto, že pozvání přijali hned tři hosté. Zároveň jsou to členky jedné rodiny, Hana Müllerová, zakladatelka Základní školy waldorfské v Jinonicích, a její dvě dcery Anna a Johana Schmidtmajerovy, které tuto školu absolvovaly mezi prvními. Podobně jako Dejvické divadlo, slaví škola v Jinonicích právě v tomto školním roce 25. výročí svého založení. Proto se budeme bavit o tom, co to vlastně waldorfská škola je, čím se liší od běžných škol, jak se zakládá, co je to eurytmie, antroposofie, kdo to byl Rudolf Steiner. A budeme moci sdílet i zážitky přímých absolventek.
A jelikož jsou všechny tři pozvané dámy mimo jiné i herečky, budeme se bavit také o divadle, akrobacii, filmu...22. 2. 2018 / host: Erik Tabery

S šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym, autorem knihy Opuštěná společnost, si Martin Myšička bude jistě povídat o stavu naší společnosti v takzvaném osmičkovém roce 2018. Nejprve se ho ovšem bude ptát, co všechno se skrývá pod pojmy vést a spoluvytvářet takto významný týdeník. A také, co všechno musí zvládat každý novinář, jak vypadá jeho každodenní práce. A potom se již zaměří na konkrétní palčivé problémy Česka dneška. Například: Jsme opravdu rozdělená společnost? A proč? Jak je možné se vyrovnat se vzrůstajícím populismem, účelovým lhaním mnohých politiků a s manipulací spoluobčanů i nás samých pomocí fake news na sociálních sítích? Může vůbec ve společnosti zvítězit pravda? A existuje ještě vůbec, když je vše relativizováno a zamlžováno? Existují nějaké nezpochybnitelné hodnoty, na kterých stojí zdravá fungující společnost? Co je to vlastně ta demokracie? Jsme bezmocní a nezbývá nám, než přihlížet rozkladu etických hodnot? Anebo – co může každý z nás dělat pro to, abychom tomuto rozkladu zabránili?30. 1. 2018 / host: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

Známá socioložka, spisovatelka a novinářka je mimo jiné zakladatelkou katedry sociální práce na Filozofické fakultě UK, kterou deset let vedla, a také nevládní organizace Gender Studies Centrum, působící jako konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Témat k rozhovoru bylo už jenom podle tohoto výčtu jistě mnoho...9. 11. 2017 / host: Tania Stránská

Výtvarnice Tania Stránská od počátku Dejvického divadla vytváří jeho originální grafický design. Je autorkou plakátů a programů k inscenacím, stejně jako nejrůznějších výtvarných prvků v interiéru divadla, výrazně se podílela i na nové podobě průčelí Dejvického divadla. Martin Myšička bude s Taniou Stránskou rozmlouvat nejen o jejím čtvrtstoletí s Dejvickým divadlem, ale také o cestě, která u ní vede od prvotního nápadu k realizaci uměleckého díla. A to vše v prostoru výstavy jejích plakátů Rovnováha – Vzkříšení – Spříznění.25. 10. 2017 / host: Jiří Stránský

Tentokrát si Martin Myšička pozval spisovatele, scenáristu, dramatika, překladatele, básníka a skauta Jiřího Stránského, který je mimo jiné také dlouholetým a váženým členem správní rady Dejvického divadla. Už vzhledem k úvodní charakteristice hosta se nabízí témat k rozhovoru víc než dost a díky jeho neobyčejným životním zkušenostem se jistě přidají další.15. 5. 2017 / host: Ing. arch. Josef Pleskot

Architekt Josef Pleskot od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce, za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu na mezinárodních přehlídkách. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990–2009.25. 4. 2017 / host: Josef Špaček

Josef Špaček je jedním z nejlepších českých houslistů nejen své generace a od roku 2011 také koncertním mistrem České filharmonie. Jeho mistrovství bylo oceněno řadou světových uznání, mimo jiné se v květnu roku 2012 stal jedním z finalistů Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu, v roce 2009 zvítězil v mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla (Nový Zéland) a v roce 2008 získal třetí cenu a cenu mladé poroty na mezinárodní houslové soutěži Carla Nielsena. Česká mutace časopisu Forbes zahrnula Josefa Špačka mezi „třicítku nejvlivnějších lidí pod třicet“.29. 3. 2017 / host: P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

Římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.9. 1. 2017 / host: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Český chemik, bývalý ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Havlas se specializuje na kvantovou a výpočetní chemii, strukturu a dynamiku molekulových a biomolekulových systémů a také na vodíkovou a nepravou vodíkovou vazbu. Jednou z nejdůležitějších součástí jeho dlouholeté výzkumné práce je vývoj nových léků. S Martinem Myšičkou si povídali nejen o chemii.

24. 10. 2016 / host: Michael Žantovský

Se spisovatelem, překladatelem, publicistou, textařem, politikem a diplomatem, původním povoláním klinickým psychologem Michaelem Žantovským rozmlouval Martin Myšička v rámci projektu Pět svíček za Václava Havla, nejen o Václavu Havlovi.7. 6. 2016 / host: Matěj Kroupa

S violistou, hudebním skladatelem a sbormistrem Matějem Kroupou o hudbě a muzicírování z mnoha úhlů pohledu. Jaké jsou radosti a obtíže interpreta při studiu skladby? A jaké při hraní? Jaký je rozdíl mezi sólovým vystoupením a hraním v symfonickém orchestru? K čemu je dobrý a co by měl umět dirigent či sbormistr? Náhled do struktury notových partitur a tajů hudební kompozice, hledání zdrojů inspirace...
20. 4. 2016 / host: Jiří Němec

Setkání s včelařem Jiřím Němcem na téma Včelařství jako cesta. Komunikace mezi včelařem a včelami, kouzelné včely, včelaření v čase, tajemství...22. 2. 2016 / hosté: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., a Mgr. David Heyrovský, A.M. Ph.D.

Vzhledem ke specializacím hostů (částicová a subjaderná fyzika u Jiřího Hořejšího a teoretická fyzika a astrofyzika u Davida Heyrovského) bylo téma hovoru orientováno na mikrorozměry a makrorozměry našeho vesmíru. Od kvarků ke shlukům galaxií. Od standardního modelu k teorii velkého třesku. Jak si tito fyzikové představují naši realitu pohledem svého oboru? Co je pozorování a co teorie, či dokonce jen pouhá spekulace. Kde začíná a končí hranice našeho poznání? Jaké jsou výzvy současné fyziky? Existuje a může vůbec existovat teorie všeho? Jaký je vztah mezi vědou a vírou?