Co.media

Intermediální integrál Martina Myšičky
(v Anti.kvariátu)Co.media


PREMIÉRA 22.02.2016


Co.media je název projektu Dejvického divadla, jehož iniciátorem, autorem a tváří je člen hereckého souboru Martin Myšička. Ten je průvodcem večera, v němž se setkává s výjimečnými osobnostmi z různých oblastí lidské činnosti, které přiblíží návštěvníkům svůj pohled na svět, ať už to jsou vědci, filozofové, umělci nebo jinak významné osobnosti. Neznamená to ovšem, že se jedná o čistě vědecké přednášky, právě naopak...

18. 4. 2024 / host: Tomáš Mikolov

Hostem Martina Myšičky bude tentokrát vědec Tomáš Mikolov.
Patří mezi nejcitovanější české vědce. Vědecké komunitě i široké veřejnosti je známý zejména tím, že skokově zdokonalil fungování aplikací pro rozpoznávání a zpracování jazyka, například strojový překladač Google. Podařilo se mu to vytvořením nových modelů neuronových sítí, které výrazně překonaly předchozí přístupy pro modelování jazyka. Zlepšení, ke kterému pak došlo v oblasti zpracování přirozeného jazyka, pak bylo největší za několik posledních desítek let. Zároveň dal jeho výzkum základ dnes tolik populárnímu chatu GPT.
Tomáš působí od roku 2020 jako vedoucí skupiny Základní výzkum AI v oddělení Umělé inteligence na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.
Po úspěšném absolvování doktorského programu brněnského VUT opustil Tomáš Českou republiku a postupně zakotvil v Google Brain či v Microsoft Research a také ve Facebook AI Research, kde se zabýval vývojem inteligentních algoritmů pro co nejpřirozenější komunikaci strojů s lidmi.
Na začátku roku 2019 se stal laureátem ceny Neuron za Významný objev v oblasti Computer Science.
Na CIIRC ČVUT se Mikolov vrátil k základnímu výzkumu a věnuje se tzv. komplexním systémům, které mohou vést k dalšímu skokovému zlepšení v oblasti umělé inteligence. Jako vedoucí nové výzkumné skupiny buduje vlastní tým, který se snaží vyvinout systém pro postupný vývoj silné umělé inteligence. Podobně jako se přirozeným vývojem vytvářely složité formy života na Zemi, měla by postupnou evolucí vzniknout i komplexní umělá inteligence. Základní výzkum přitom Tomáš vnímá jako zásadní předpoklad pro inovace.
Významné ocenění Test of Time bylo uděleno Tomáši Mikolovovi a jeho týmu na konferenci NeurIPS na konci roku 2023 za jejich revoluční práci, která výrazně ovlivnila podobu současných velkých jazykových modelů. Příspěvek s názvem Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality, který vznikl již v roce 2013, sesbíral v průběhu let více než 40 tisíc citací a tato práce položila základy pro vektorovou reprezentaci slov známou jako Word2vec.
Tomáš Mikolov se věnuje těmto výzkumným tématům:
– nesupervizované učení jako vývoj komplexních systémů,
– rozmanitost v evolučních algoritmech učení,
– opatření růstu složitosti v různých výpočetních systémech; aplikace zahrnují simulovaná prostředí, kde agenti dosahují cílů (například benchmark her Atari).
Tématem rozpravy Martina Myšičky s Tomášem Mikolovem bude především fenomén umělé inteligence, její (ne)omezené možnosti i skutečná reálnost její hrozby.21. 2. 2024 / host: Jan Benda

Hostem Martina Myšičky bude PhDr. Jan Benda, Ph.D., psycholog, psychoterapeut se zájmem o spiritualitu, zvláště Buddhovo učení a šamanskou práci. Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), Emotion-Focused Therapy, výcvikem pro práci se změněnými stavy vědomí a řadou dalších kurzů.
Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Vědění, které získal díky meditační praxi, aplikuje v klinické práci. Je autorem knih Všímavost a soucit se sebou a Všímavost a Já: Od sebeléčení k sebepřesahování.


31. 1. 2024 / host: Erik Tabery

Hostem bude tentokrát novinář a publicista, šéfredaktor týdeníku Respekt, Erik Tabery. Řeč bude nejen o žurnalistice a médiích...


14. 12. 2023 / host: Konstantina Hlaváčková

Hostem prosincové Co.medie bude Konstantina Hlaváčková, kunsthistorička a kurátorka sbírky textilu a módy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, odborná publicistka a expertka na historii textilu.
S Tinou Hlaváčkovou se v předvánočním čase budeme věnovat tématu, které se dotýká víceméně každého z nás, a to odívání, potažmo módě a textilu samotnému. Také společně symbolicky nahlédneme do muzejních sbírek a přiblížíme si zákulisí příprav jednotlivých výstav, a to zejména jedné z nejúspěšnějších – výstavy nazvané ŠÍLENÝ HEDVÁBNÍK. ZIKA & LÍDA ASCHER: TEXTIL A MÓDA. Celoživotní dílo tohoto mimořádného světově úspěšného manželského páru Tina zaznamenala i v nádherné knize a v dokumentárním filmu, který natočila spolu se svou dcerou Hedvikou. Jistě přijde i řeč na odívání jako takové, jeho vývoj v historii, což je navíc téma, které Tina přednáší na DAMU.
A ostatně jako vždy, bude i tento večer prostor na vše, co vás bude ohledně zmíněných témat zajímat... Jste srdečně zváni!21. 11. 2023 / host: Michal Bursa

Po seriálu večerů s divadelníky, kterými jsme si připomínali třicet let existence DD, se opět vracíme k vědě. Tentokrát přijal pozvání astronom Michal Bursa, ředitel Astronomického ústavu Akademie věd ČR, který se věnuje relativistické astrofyzice.
Společně s ním se ponoříme do hlubin vesmíru. Budeme si povídat o tom, jakými způsoby probíhají astronomická pozorování ze Země i z vesmíru, tedy nejen co se týká technického vybavení observatoří, kterým nyní pravděpodobně „kraluje“ Webbův teleskop, ale také samotných principů zkoumání. To znamená, že si například přiblížíme, co všechno se dá vyčíst ze světla, které k nám od objektů přichází, co nám prozradí jeho různé vlnové délky a jeho spektrum. Světlo ovšem není jediným prostředkem poznávání vesmíru – dalšími jsou gravitační vlny, neutrina a energetické částice. A takto vybaveni se pak můžeme „podívat“ na naši galaxii, černou díru v jejím centru nebo se porozhlédnout po hlubokém vesmíru vyplněném miliardami jiných galaxií až k jeho počátku.
To vše samozřejmě otevře mnoho dalších otázek, na které vám, když přijdete a položíte je, pan Bursa jistě rád odpoví.24. 10. 2023 / hosté: Lída Engelová a Tomáš Engel

Hosty Martina Myšičky budou tentokrát dvě divadelní osobnosti, už řadu let spjaté s Dejvickým divadlem: Lída Engelová, jedna z nejvýznamnějších českých divadelních režisérek, a Tomáš Engel, dramaturg, překladatel a dlouholetý člen správní rady DD.

Tento měsíc, konkrétně 14. října, si Dejvické divadlo opět připomnělo výročí svého vzniku. Letos je to již třicáté první. A proto jsem si do říjnové Co-medie pozval hosty divadelníky. A to divadelníky velmi, ale opravdu velmi zkušené, kteří se věnují divadlu mnoho desetiletí. Každý jinak, a ač jsou sourozenci, málokdy spolu – v tomto smyslu bude jejich společné setkání „na jednom jevišti“ unikátní. A přitom oba mají úzký vztah k DD.
My spolu ale nebudeme hovořit pouze o jejich propojení s Dejvickým divadlem. To by byla škoda, bylo by to málo, protože oba mají mnohaleté zkušenosti v mnoha dalších divadlech, kde úspěšně pracovali a tvořili.
Lída Engelová první profesionální divadelní zkušenosti získávala v Divadle Na zábradlí vedle Jana Grossmana a Václava Havla. Jako asistentka režie v Národním divadle zažila slavnou gardu hereckých bardů. Na stáži v Londýně asistovala Peteru Brookovi, když zkoušel Sen noci svatojánské. Od té doby má velmi blízký vztah k anglickému divadlu a opakovaně se do Londýna vrací čerpat inspiraci. S mimkou Zdenkou Kratochvílovou založila Kapesní divadlo a sjezdila s ním kus světa. Byla kmenovou režisérkou Divadla J. K. Tyla v Plzni, ostravského Státního divadla a Městských divadel pražských, poetické vinárny Viola, a sotva byste u nás našli divadlo, s jehož souborem by alespoň pohostinsky nepracovala.
A kromě divadla Lída rovněž mnoho let pracuje jako režisérka pro rozhlas, ale nejen to – hrála i v několika filmových a televizních projektech, naposledy jako Nina ve Čtvrté hvězdě. V Dejvickém divadle režírovala v roce 2008 inscenaci Šťovík, pečené brambory.
Tomáš Engel vystudoval divadelní vědu na Filozofické fakultě UK a působil pak jako dramaturg v několika divadlech – v Jihlavě, v Národním divadle v Praze, v Realistickém divadle (dnešní Švandovo). Působil ale také v Divadelním ústavu, v divadelním oddělení na ministerstvu kultury a také v manažerských funkcích baletu ND.
A byl také mnoho let členem správní rady Dejvického divadla a stál u zrodu několika jeho inscenací.
Proto můžeme spolu hovořit o divadle, jak ho oba vidí z mnoha úhlů a hledisek. Prakticky i teoreticky. A můžeme také diskutovat o tom, jak se divadlo jako fenomén proměňuje v čase, tedy za posledních padesát a možná i více let. A pak se můžeme podívat i na to Dejvické více jaksi zvenku, v čem je jiné a v čem stejné jako ta ostatní velká i malá, domácí i světová. A samozřejmě se obou budu ptát, proč je divadlo celý život baví, co jim bere a co jim dává. A jestli to má tedy smysl dělat dál. :-)24. 5. 2023 / CO.MEDIA „DD/30“

Pozvání Martina Myšičky tentokrát přijal Jiří Havelka – osobnost pevně spjatá s Dejvickým divadlem už dlouhou řadu let.
Jeho první spoluprací se zdejším souborem byla inscenace Černá díra (2007), následovaly tituly Wanted Welzl (2011), Kakadu (2014) a Vražda krále Gonzaga (2017). Novou hru bude Jiří Havelka zkoušet v Dejvickém divadle na podzim letošního roku.
Nejenom o ní, ale určitě i o mnoha dalších věcech, které jsou v jeho neuvěřitelně širokém záběru, se ponese rozhovor s divadelním a filmovým režisérem, hercem, autorem, pedagogem a především člověkem Jiřím Havelkou…


26. 4. 2023 / CO.MEDIA „DD/30“

Hosty Martina Myšičky budou režisér Michal Vajdička a jeho blízký spolupracovník, dramaturg a dramatik Daniel Majling.
Přijďte si popovídat se dvěma zásadními osobnostmi současného slovenského i českého divadla, které v repertoáru Dejvického divadla zanechaly zásadní stopu.
Michal Vajdička a Daniel Majling se se souborem Dejvického divadla poprvé potkali v roce 2011 při práci na inscenaci Ucpanej systém, která se pak na dlouhou řadu let stala divácky nejoblíbenějším titulem. Nyní po 250 reprízách dospěla k derniéře, kterou v přímém přenosu budou mohli 19. dubna ve 129 kinech vidět i ti, kterým se to v divadle nepodařilo.
Od uvedení Ucpanýho systému oba tvůrci s Dejvickým divadlem dále spolupracují. Michal Vajdička byl v letech 2014–2016 uměleckým šéfem divadla.
Všechny inscenace, které pod režijním vedením Michala Vajdičky nebo s autorským a dramaturgickým přispěním Daniela Majlinga v DD vznikly (Racek, Vzkříšení, Vina?), jsou pevnými oporami repertoáru DD.
Velice nás těší, že poslední dejvická inscenace Michala Vajdičky Každý má svou pravdu (premiéra v dubnu 2022) se s čtvrtým nejvyšším počtem hlasů dostala do širší nominace na Cenu divadelní kritiky. V anketě nakonec zvítězila jiná inscenace tandemu Vajdička – Majling, Konec rudého člověka v Divadle v Dlouhé.
S Michalem Vajdičkou a Danielem Majlingem se setkáme ve středu 26. dubna ve 20:00 v Anti.kvariátu DD.

(přesunuto ze 17. 2. 2023)


30. 3. 2023 / COMEDIA „DD/30“

Pozvání přijali herec Jan Vondráček, člen uměleckého souboru, který pod vedením uměleckého šéfa Jana Borny stál u zrodu Dejvického divadla v roce 1992, a zakládající ředitelka Eva Kejkrtová Měřičková.31. 1. 2023 / CO.MEDIA „DD/30“

Hostem byla herečka Klára Melíšková.9. 12. 2022 / CO.MEDIA „DD/30“

Pozvání přijali režisér, dramatik a herec Miroslav Krobot (umělecký šéf Dejvického divadla v letech 1996–2013) a Eva Suková. dramaturgyně DD.
16. 11. 2022 / CO.MEDIA „DD/30“

Hosty Martina Myšičky byli režisér, dramatik a scenárista Petr Zelenka a scénograf Martin Chocholoušek.


26. 10. 2022 / CO.MEDIA „DD/30“

26. října proběhl v Anti.kvariátu DD první večer ze speciálního cyklu intermediálního integrálu Co.media, kam si Martin Myšička bude v průběhu sezony zvát hosty, kteří část svého života spojili s Dejvickým divadlem. A to nejen samotné umělce, ale také ty, kteří nejsou veřejnosti příliš známí, ale bez nichž by divadlo nemohlo vzniknout a následně fungovat.
Prvním hostem byl doyen souboru Ivan Trojan.26. 5. 2022 / host: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Hostem Martina Myšičky bude tentokrát filozofka a fenomenoložka Anna Hogenová, která přednáší na Pedagogické fakultě UK, na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie, a také na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je autorkou více než čtyřiceti knih.
A právě o filozofii, etice, fenomenologii a dalších příbuzných oborech se budeme bavit. Nejdříve si ujasníme, co to vlastně je, a pak se pokusíme hledat odpovědi na mnohé otázky. Například jak mohou znalosti těchto oborů pomoci člověku lépe zvládat nebo naplnit život? Jak se orientovat a ukotvit v dnešním komplikovaném světě? Co je to vlastně ontologická nouze? A co znamená hloubka života? Nebudeme však pouze „suše a odtažitě konstatovat hotové pravdy“, protože paní Hogenové je vlastní smysl pro humor, lidský přístup k věci a schopnost o tak velkých věcech hovořit jednoduše a bez zbytečné strojené vážnosti.


29. 3. 2022 / hosté: Paulína a Erik Taberyovi

Žijeme v neklidné, turbulentní době, která rozeznívá mnoho problémů, otázek, výzev, a dokonce i hrozeb. Navíc jsme zahlceni přemírou informací, mnohdy takových, které si protiřečí. A bohužel i takových, které nás mají zmást, vystrašit a manipulovat. Jak se v tom vůbec vyznat? Co nás spojuje, a co rozděluje? Jak nepodlehnout strachu či zmaru? Jak v sobě najít a udržet si osobní integritu?
Tentokrát přijali pozvání Martina Myšičky hosté dva. Socioložka Paulína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění, a Erik Tabery, šéfredaktor časopisu Respekt. Společně se pokusíme nahlédnout a prodiskutovat právě tyto a mnohé další otázky týkající se opravdu každého. Jak na nás osobně i na celou společnost působí environmentální výzvy a hrozby související s proměnou klimatu, covid-19, politická situace a nyní události na Ukrajině?
Manželé Taberyovi jsou oba nejenom odborníci ve svých oborech, ale též – vlastně především – lidé, kteří nás dokážou nakazit svou laskavostí, srdečností a pozitivním přístupem k životu.


24. 2. 2022 / host: Ladislav Kříž

Ladislav Kříž se již více než čtyřicet let věnuje fytodiagnostice (jak sám svou činnost nazývá) a bylinám, z toho dvaatřicet let profesionálně. Svou první virguli dostal ve čtyřech letech, protože u nich v rodině ji dostane každé malé dítě. On sám patří již ke čtvrté generaci, která se věnuje této doplňkové medicíně. Pomocí virgule sestavuje bylinné směsi každému na míru…
Zároveň je ale také absolventem FTVS UK, nositelem 7. Danu v karate, mistrem Evropy a vicemistrem světa. V roce 2001 založil Karate Do Fudokan Institut Praha. Jak sám říká, snaží se propojit bojové sporty s uměním a vnímat energie, které nás obklopují.
Do obou těchto světů se společně ponoříme a je zřejmé, že se před námi otevře mnoho zajímavých a pro někoho až provokativních otázek. Mimo jiné: Jaké energie nás obklopují? Jak je možné, že nás byliny léčí? Co na to říká klasická medicína? Jak se pracuje s virgulí? A dá se to naučit? O tom všem nebudeme pouze hovořit, ale s tématem se seznámíme i prakticky. Pan Kříž si virguli i byliny přinese s sebou…18. 1. 2022 / host: Jakub Čech

Jakub Čech je velmi zkušený filmový zvukař, který pracoval na mnoha desítkách filmů s předními českými režiséry, jako např. Janem Svěrákem, Davidem Ondříčkem, Ivanem Zachariášem, Václavem Marhoulem…
Je šestinásobným držitelem Českého lva. Ale také je to cestovatel, který pěšky prošel mimo jiné 4 200 km dlouhý Pacific Crest Trail a také 4 500 km dlouhý Continental Divide Trail! Tyto cesty do daleka (ale zároveň vlastně i do svého nitra) mu, jak mi sám říkal, změnily život. Budeme se tedy bavit nejen o tom, jak vzniká film, resp. snímání jeho zvukové složky, a to od příprav, přes práci na „place“ až po dokončovačky ve studiu, ale také o dlouhých cestách divokou přírodou, kdy si veškeré vybavení nese na svých zádech, spí pod širákem, je víceméně sám se sebou a prožívá mnoho neznámého. Co to s sebou vše přináší? A jak to spolu všechno souvisí?
A jelikož Jakub také rád a krásně fotí, nejen takzvané „placovky“, tedy momentky z natáčení, ale zaznamenává i krásu krajin, kterými prochází, budeme se moci o to lépe vžít i do těchto světů…
14. 12. 2021 / host: Lukáš Čermák

Zkoumat lidské buňky je jako lovit ryby. „Vezmeme bílkovinu, napíchneme ji na háček, hodíme do rybníka a čekáme, co se chytí. Může to být štika, ale taky čudla nebo starý hrnec.“ (Lukáš Čermák)

Hostem Martina Myšičky byl vědec Lukáš Čermák. Absolvent Přírodovědecké fakulty UK, který během studia mimo jiné provozoval legendární studentskou hospodu Mrtvá ryba, se na univerzitě i díky přednáškám profesora Václava Hořejšího stal molekulárním biologem. Vědec, který během svého osmiletého působení na Newyorské univerzitě mimo jiné objevil a v časopise Nature publikoval molekulární příčinu vzniku poměrně agresivní rakoviny lymfatických uzlin, pracuje v současné době v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky.


26. 10. 2021 / hosté: Mgr. Ruth Šormová a MUDr. Irena Závadová

O životě a smrti nahlas. Rozhovor Martina Myšičky a Jany Holcové s ředitelkou Ruth Šormovou a primářkou Irenou Závadovou z organizace Cesta domů, která už 20 let provozuje domácí hospic a usiluje o to, aby smrt nebyla tabu, aby se o ní otevřeně mluvilo a přemýšlelo a aby se měnil k lepšímu způsob, jakým se v Česku umírá.
Říjnový intermediální integrál v jistém smyslu naváže na setkání s manželi Špinkovými, které v Anti.kvariátu DD proběhlo už před časem. Otevřelo téma, které je v každém z nás, nikdo mu neunikne. Téma odcházení člověka, jeho vydávání se na cestu, která je nenávratná a definitivní.
Už tehdy to bylo setkání nesmírně podnětné, zazněla řada zajímavých myšlenek, ale také otázek a pochybností, s nimiž většina z nás k fenoménu umírání přistupuje.
Setkání proběhlo v únoru 2020, těsně před začátkem bezprecedentní covidové pandemie. I kvůli ní se možná v mnohých z nás znovu začaly myšlenky o konečnosti bytí ozývat. Řada z nás získala v té době zásadní životní zkušenosti, jiní je čerpali z příběhů, které nezažili oni, ale jejich blízcí.
I proto se s Martinem Myšičkou a tentokrát také Janou Holcovou v říjnové Co.medii sejdou vzácní hosté, jimž se pomoc těm, kteří nás opouštějí, a jejich rodinám stala posláním.
Společně s dvěma dámami z neziskové organizace Cesta domů, ředitelkou Ruth Šormovou a primářkou domácího hospice MUDr. Irenou Závadovou, se zamyslíme nad vším, co souvisí se strachem z konečnosti nebo naopak z nekonečnosti, strachem z umírání nebo naopak z žití. Ale také můžeme pocítit ulehčení a smíření tam, kde se nám podaří otevřít časté a obecně uznávané tabu o něčem, čeho se bojíme do chvíle, než ho pojmenujeme a poznáme.


22. 11. 2020 / host: MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Mimořádným hostem mimořádného off-line rozhovoru v rámci pořadu Co.media byl MUDr. Jiří Votruba, pneumolog, primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.


21. 9. 2020 / host: Ivan Štraus

Hostem Martina Myšičky bude Ivan Štraus, houslový virtuos a profesor Akademie múzických umění v Praze.
Co je hudba? A co už hudba není? Jaký měla a má vliv na naše lidské společenství? Je „vážná hudba“ vždycky vážná? Nebo může být i veselá?
V dialogu s Martinem Myšičkou se pokusí houslista a pedagog profesor Ivan Štraus osvětlit fenomén hudby ze všech možných stran a úhlů. Poodhalí mnohá překvapivá tajemství, také – ale nejen – ve spojitosti s houslemi. Spolu s dcerou Michaelou předvede ukázky hudby magické, zábavné i užitkové. Zpochybní pověru o výlučné vážnosti hodnotné hudby a podá důkazy o možnostech hudebního humoru…
Ivan Štraus má za sebou život výkonného umělce sólisty, člena komorních souborů a dlouholetého pedagoga od začátečníků po vysokoškoláky. Nouze nebude ani o „veselé historky z natáčení“ a odpovědi na dotazy.


10.2. 2020 / hosté: Martina a Štěpán Špinkovi

Do únorového intermediálního integrálu přijali pozvání dva hosté. Akademická malířka Martina Špinková a její manžel lékař a filozof Štěpán Špinka jsou spoluzakladateli neziskové organizace Cesta domů, která pomáhá lidem na konci jejich cesty a snaží se přispět k tomu, abychom s koncem života uměli počítat a nebáli se zbytečně. Mluvit budeme nejen o dobrém životě, ale také o dobré smrti.28. 1. 2020 / host: Daniel Kroupa

Pozvání Martina Myšičky tentokrát přijal Daniel Kroupa, český politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filozof a signatář Charty 77, po sametové revoluci poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, spoluzakladatel a později předseda Občanské demokratické aliance, v 90. letech člen Poslanecké sněmovny a na přelomu století člen Senátu České republiky.3. 12. 2019 / host: Jiří Fajt

S Jiřím Fajtem se ponoříme do světa výtvarného umění. V čem tkví kvalita výtvarného díla? Ukážeme si to na příkladech konkrétních obrazů. Jaké jsou hlavní změny a posuny, v průběhu času, ve výtvarném myšlení? Je tzv. moderní umění ještě umění? Můžeme rozpoznat brak od skutečné kvality? Jak je to s oceňováním výtvarných děl? Co všechno určuje jejich cenu? Jak odhalit falzifikát? A jde to vůbec? Co všechno by měla „umět“ galerie? A depozitář? Jak vypadá práce ředitele galerie a kurátora výstav? O tom všem, a nejen o tom si budeme společně s vámi povídat.


31. 10. 2019 / host: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Do říjnového intermediálního integrálu přijal pozvání Martina Myšičky doc. RNDr. Mirko Rokyta, proděkan matematické sekce na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Společně s ním se pustíme do odhalování tajů a zákonitostí matematiky, tolik obávaného a zatracovaného oboru (zvláště mezi umělci i „umělci“). Co to vlastně je? Jak vznikla a jak se buduje? Je to něco víc než otravné počty? Co se skrývá za těmi pro nás nepochopitelnými shluky číslic a písmen, ze kterých jen bolí hlava a vaří se nám mozek, protože tomu vůbec nerozumíme? Může i laik a obyčejný člověk prožít nějaký pěkný AHA efekt, tedy okamžik, kdy mu to secvakne a on to pochopí? Existuje něco jako krása matematiky? Co matematika umí a co už ne? Proč tak mnoho matematiků má blízký vztah k hudbě a spiritualitě?

30. 9. 2019 / host: PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.

S Tomášem Sedláčkem, mimo jiné makroekonomickým stratégem ČSOB a autorem knih Ekonomie dobra a zla a Druhá derivace touhy, si budeme povídat o mnohém. Podtitul pořadu Co.media, intermediální integrál, tedy jakýsi pokus pohlížet na realitu z mnoha stran a pokoušet se o syntézu tohoto pohledu, bude v tomto večeru dosti naplněn. Budeme diskutovat o otázkách ekonomie a jejích zákonitostech, budeme mluvit o tvrdých a měkkých datech, o politice a politicích, o věrohodnosti informací v mediálním prostoru, o fake news, o demokracii a jiných systémech rozdělení moci ve společnosti, o mýtech a jejich vlivu na společnost a na každého z nás, o konspiračních teoriích, o dobru a zlu a nakonec jistě i o smyslu toho všeho…4. 6. 2019 / hosté: Petr Pavel a Petr Kolář

Do červnového intermediálního integrálu pozval Martin Myšička dva hosty. Armádního generála Petra Pavla, mimo jiné bývalého předsedu vojenského výboru NATO, a PhDr. Petra Koláře, mimo jiné bývalého velvyslance České republiky v Irsku, Švédsku, USA a Rusku.21. 3. 2019 / host: David Heyrovský

Březnovým hostem bude Mgr. David Heyrovský, Ph.D., astrofyzik. Jak vypadá vesmír očima astrofyzika a jaký je podle něj rozdíl mezi teorií a realitou? Co je, mimo jiné, temná hmota, temná energie, gravitační čočky…?6. 2. 2019 / host: Jakub Tabery

Hostem Martina Myšičky bude tentokrát dokumentarista Jakub Tabery. Tento večer uvádíme u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, kterému se Dejvické divadlo věnuje v průběhu celé sezony 2018/2019. Jakub Tabery je hostem více než povolaným, zabývá se totiž historií 20. století s důrazem na oba válečné konflikty a jejich důsledky. Je také odborníkem na historii československých legií, které se významně zasloužily o vznik samostatného československého státu.25. 1. 2019 / host: Barbora Špotáková

Zdánlivě to vypadá velmi jednoduše: přijde, hodí a vyhraje. Ale co všechno se musí harmonicky sejít v okamžiku hodu, aby oštěp letěl co nejdál? Jak velký je ten ledovec, jehož pověstnou špičkou je povedený hod? Co všechno se ukrývá pod hladinou a tudíž není vidět? V čem spočívá fyzická a také psychická příprava, jak se ladí forma na závod během sezony a jak obtížné je si ji během dalších sezon udržet?
Lednovým hostem Martina Myšičky je Barbora Špotáková, česká atletka, nejlepší světová oštěpařka posledních let, mistryně světa, světová rekordmanka a olympijská vítězka.11. 12. 2018 / hosté: Radkin Honzák a Lukáš Vaňura

V dalším vydání talk show bude tématem duševní zdraví. Setkají se nad ním dva muži takříkajíc z opačné strany barikády: známý psychiatr Radkin Honzák a Lukáš Vaňura, kterého schizofrenie mnohokrát dohnala až za brány bohnické psychiatrické nemocnice. Dnes pracuje, skládá hudbu, o své diagnóze chodí povídat studentům středních škol a vcelku šťastně si žije.
Svět duševních nemocí je opředen mnoha mýty. O tom, proč se nám všem vyplatí se je pokusit vyvracet a proč je fajn se kamarádit s „blázny“, přijde popovídat Lucie Fialová z projektu Oko – mobilní komunitní centrum, který se snaží o sbližování světů duševně nemocných a těch zatím zdravých.5. 11. 2018 / hosté: Petr Zelenka a RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Speciální vydání intermediálního integrálu Martina Myšičky Co.media se 5. listopadu uskuteční výjimečně mimo prostor Anti.kvariátu DD, protože bude součástí zahájení festivalu Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, největšího vědeckého festivalu v České republice. Festival, jehož letošní ročník je zasvěcený století vědy, zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy aj.
V Co.medii, která tentokrát proběhne v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, bude Martin Myšička se svými hosty mluvit o tom, jak se věda dostala na jeviště Dejvického divadla, a to konkrétně v inscenaci Petra Zelenky Elegance molekuly. Ale také o tom, jak tato hra vznikala, o tom, jak strastiplně vzniká lék, který zachrání miliony lidí, o tajích chemie, ale i o vzájemném propojování vědy a kultury. Pozvání k diskusi přijali dva navýsost povolaní hosté, scenárista a režisér Petr Zelenka a vědec RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., který stál u zrodu jak objevu Antonína Holého, tak myšlenky napsat o tom hru.20. 9. 2018 / host: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, je vědecký pracovník, lékař, pedagog a předseda České neuropsychofarmakologické společnosti. Budeme si s ním povídat o neurovědách. Proto se zaměříme na mozek, jeho stavbu a funkce a především na jeho vztah k vědomí. Dále se budeme zabývat výzkumem jiných stavů vědomí, a to i pomocí psychedelických látek. Jsou tyto látky „metlou lidstva“, nebo lékem, anebo zdrojem poznání? Zdá se, že mozek a vědomí jsou dva protipóly, podobně jako hmota a idea. Budeme se pana Horáčka ptát, zda je tomu skutečně tak, nebo zda jsou to spíše dvě strany jedné „mince“. Co je ale pak tou „mincí“?3. 5. 2018 / host: Jan Bílý

Lektor, kouč a systemický poradce Jan Bílý se již dvacet let zabývá systemickými konstelacemi, což je netradiční poradenská metoda, která využívá přímý prožitek vzájemných vztahů mezi členy jakéhokoliv systému – v rodině, partnerství nebo třeba i ve firmě. Zabývá se také meditací (Zen, Osho) a rozvojem osobnosti a lidského potenciálu (human resource a team developing). Zaměřuje se na vyvážení ženského a mužského principu (Yin-Yang) v managementu, poradenství a v holistickém koučinku.
Kromě toho si budeme povídat i o mytologickém vnímání příbuznosti divadla a konstelací a také léčení skrze prožitek a katarzi. A v druhé části večera se pokusíme živě postavit konstelaci na některé pohádkové téma, které vás bude zajímat.23. 4. 2018 / host: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult.

Dubnová Co.media bude setkáním s osobností, jejíž jméno zaručuje, že témat k rozhovoru bude tentokrát opravdu hodně. A to nejen vědeckých, ale i společenských a určitě i lidských. Hostem Martina Myšičky bude český vědec zabývající se zejména využitím fraktálů a teorie chaosu v chemickém inženýrství, vysokoškolský učitel, v letech 2009 až 2017 předseda Akademie věd České republiky, prof. Jiří Drahoš.

26. 3. 2018 / hosté: Hana Müllerová, Anna a Johana Schmidtmajerovy

Březnové setkání Martina Myšičky s jeho hosty bude několikanásobně výjimečné. A to nejen proto, že pozvání přijali hned tři hosté. Zároveň jsou to členky jedné rodiny, Hana Müllerová, zakladatelka Základní školy waldorfské v Jinonicích, a její dvě dcery Anna a Johana Schmidtmajerovy, které tuto školu absolvovaly mezi prvními. Podobně jako Dejvické divadlo, slaví škola v Jinonicích právě v tomto školním roce 25. výročí svého založení. Proto se budeme bavit o tom, co to vlastně waldorfská škola je, čím se liší od běžných škol, jak se zakládá, co je to eurytmie, antroposofie, kdo to byl Rudolf Steiner. A budeme moci sdílet i zážitky přímých absolventek.
A jelikož jsou všechny tři pozvané dámy mimo jiné i herečky, budeme se bavit také o divadle, akrobacii, filmu...22. 2. 2018 / host: Erik Tabery

S šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym, autorem knihy Opuštěná společnost, si Martin Myšička bude jistě povídat o stavu naší společnosti v takzvaném osmičkovém roce 2018. Nejprve se ho ovšem bude ptát, co všechno se skrývá pod pojmy vést a spoluvytvářet takto významný týdeník. A také, co všechno musí zvládat každý novinář, jak vypadá jeho každodenní práce. A potom se již zaměří na konkrétní palčivé problémy Česka dneška. Například: Jsme opravdu rozdělená společnost? A proč? Jak je možné se vyrovnat se vzrůstajícím populismem, účelovým lhaním mnohých politiků a s manipulací spoluobčanů i nás samých pomocí fake news na sociálních sítích? Může vůbec ve společnosti zvítězit pravda? A existuje ještě vůbec, když je vše relativizováno a zamlžováno? Existují nějaké nezpochybnitelné hodnoty, na kterých stojí zdravá fungující společnost? Co je to vlastně ta demokracie? Jsme bezmocní a nezbývá nám, než přihlížet rozkladu etických hodnot? Anebo – co může každý z nás dělat pro to, abychom tomuto rozkladu zabránili?30. 1. 2018 / host: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

Známá socioložka, spisovatelka a novinářka je mimo jiné zakladatelkou katedry sociální práce na Filozofické fakultě UK, kterou deset let vedla, a také nevládní organizace Gender Studies Centrum, působící jako konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Témat k rozhovoru bylo už jenom podle tohoto výčtu jistě mnoho...9. 11. 2017 / host: Tania Stránská

Výtvarnice Tania Stránská od počátku Dejvického divadla vytváří jeho originální grafický design. Je autorkou plakátů a programů k inscenacím, stejně jako nejrůznějších výtvarných prvků v interiéru divadla, výrazně se podílela i na nové podobě průčelí Dejvického divadla. Martin Myšička bude s Taniou Stránskou rozmlouvat nejen o jejím čtvrtstoletí s Dejvickým divadlem, ale také o cestě, která u ní vede od prvotního nápadu k realizaci uměleckého díla. A to vše v prostoru výstavy jejích plakátů Rovnováha – Vzkříšení – Spříznění.25. 10. 2017 / host: Jiří Stránský

Tentokrát si Martin Myšička pozval spisovatele, scenáristu, dramatika, překladatele, básníka a skauta Jiřího Stránského, který je mimo jiné také dlouholetým a váženým členem správní rady Dejvického divadla. Už vzhledem k úvodní charakteristice hosta se nabízí témat k rozhovoru víc než dost a díky jeho neobyčejným životním zkušenostem se jistě přidají další.15. 5. 2017 / host: Ing. arch. Josef Pleskot

Architekt Josef Pleskot od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce, za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu na mezinárodních přehlídkách. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990–2009.25. 4. 2017 / host: Josef Špaček

Josef Špaček je jedním z nejlepších českých houslistů nejen své generace a od roku 2011 také koncertním mistrem České filharmonie. Jeho mistrovství bylo oceněno řadou světových uznání, mimo jiné se v květnu roku 2012 stal jedním z finalistů Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu, v roce 2009 zvítězil v mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla (Nový Zéland) a v roce 2008 získal třetí cenu a cenu mladé poroty na mezinárodní houslové soutěži Carla Nielsena. Česká mutace časopisu Forbes zahrnula Josefa Špačka mezi „třicítku nejvlivnějších lidí pod třicet“.29. 3. 2017 / host: P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

Římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.9. 1. 2017 / host: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Český chemik, bývalý ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Havlas se specializuje na kvantovou a výpočetní chemii, strukturu a dynamiku molekulových a biomolekulových systémů a také na vodíkovou a nepravou vodíkovou vazbu. Jednou z nejdůležitějších součástí jeho dlouholeté výzkumné práce je vývoj nových léků. S Martinem Myšičkou si povídali nejen o chemii.

24. 10. 2016 / host: Michael Žantovský

Se spisovatelem, překladatelem, publicistou, textařem, politikem a diplomatem, původním povoláním klinickým psychologem Michaelem Žantovským rozmlouval Martin Myšička v rámci projektu Pět svíček za Václava Havla, nejen o Václavu Havlovi.7. 6. 2016 / host: Matěj Kroupa

S violistou, hudebním skladatelem a sbormistrem Matějem Kroupou o hudbě a muzicírování z mnoha úhlů pohledu. Jaké jsou radosti a obtíže interpreta při studiu skladby? A jaké při hraní? Jaký je rozdíl mezi sólovým vystoupením a hraním v symfonickém orchestru? K čemu je dobrý a co by měl umět dirigent či sbormistr? Náhled do struktury notových partitur a tajů hudební kompozice, hledání zdrojů inspirace...
20. 4. 2016 / host: Jiří Němec

Setkání s včelařem Jiřím Němcem na téma Včelařství jako cesta. Komunikace mezi včelařem a včelami, kouzelné včely, včelaření v čase, tajemství...22. 2. 2016 / hosté: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., a Mgr. David Heyrovský, A.M. Ph.D.

Vzhledem ke specializacím hostů (částicová a subjaderná fyzika u Jiřího Hořejšího a teoretická fyzika a astrofyzika u Davida Heyrovského) bylo téma hovoru orientováno na mikrorozměry a makrorozměry našeho vesmíru. Od kvarků ke shlukům galaxií. Od standardního modelu k teorii velkého třesku. Jak si tito fyzikové představují naši realitu pohledem svého oboru? Co je pozorování a co teorie, či dokonce jen pouhá spekulace. Kde začíná a končí hranice našeho poznání? Jaké jsou výzvy současné fyziky? Existuje a může vůbec existovat teorie všeho? Jaký je vztah mezi vědou a vírou?