Ivana Lokajová • Michaela Saxonová/Doležalová • Lenka Svadbíková/Veliká • Čeněk Koliáš • Martin Matejka • Pavel Tesař • Peter Varga • Martin Veliký • Jan Vondráček

Výprava Szilard Boráros
Hudba Jan Jiráň
Dramaturgie Jaroslav Etlík, Simona Pěničková
Režie Jan Schmid


PREMIÉRA 21.10.1992
DERNIÉRA 07.06.1995


Na počátku hry je nerozlišený herecký kolektiv a společný úkol. Jednotlivé role se vydělují v souvislosti s dělbou práce. Typizace není dána předepsanými dramatickými postavami, ale rodí se za chodu z potřeby rozvíjející se hry. Rozvíjejí ji herci a plní v ní úkoly odpovídající jejich dispozicím. Utváří se tak přirozená hierarchie lidských i hereckých možností a hodnot.
Zdeněk Hořínek, Svět a divadlo 1995