Ivana Lokajová • Michaela Doležalová/Saxonová • Lenka Veliká/Svadbíková • Čeněk Koliáš • Martin Matejka • Pavel Tesař • Peter Varga • Martin Veliký • Jan Vondráček

Překlad Zdeněk Urbánek
Scénář Jakub Krofta, Marek Zákostelecký
Výprava a loutky Marek Zákostelecký
Hudba Vratislav Šrámek
Režie Jakub Krofta


PREMIÉRA 21.09.1993
DERNIÉRA 12.05.1997


Přirozeným dějištěm se stává místní hřbitov plný náhrobků, z nichž jsou spoonriverští občané vyvoláváni ke svým výstupům na scénu života, která má podobu obrysu jednoduchého kostela. Ten dává zmatenému koloběhu příběhů úběžník řádu i prostou útěchu. Skupina devíti herců realizuje básnické metamorfózy s mimořádnou obětavostí. Příběhy spoonriverských lidiček jsou v jejich podání zahaleny oparem nostalgie a laskavé ironie.
Bezprostřední hravost a spontánní muzikálnost herců se pak snoubí se vzácným citem pro souhru. Ukázněně se podřizují neobyčejné invenci režiséra, kombinujícího hru loutky a herce gejzírem okouzlujících gagů a využívajícího přesně jednotlivé herecké typy.

Eva Stehlíková, Lidové noviny 1994