Jan Vondráček • Pavel Tesař nebo Martin Matejka

Výprava a loutky Barbora Lhotáková
Hudba Jiří Bulis
Texty písní Jan Vodňanský
Režie Jan Borna


PREMIÉRA 13.11.1993
DERNIÉRA 03.06.1999 v Divadle v Dlouhé


…sekyrková polévka z města Kocourkova To je nápad! se díky akční výpravě Báry Lhotákové a různým dojemným pajdulákům, s nimiž Kocourkov při pomoci diváků vynalézavě zalidňují Jan Vondráček a Pavel Tesař, stala hrou, která šíří nakažlivě dobrou náladu mezi dětmi a dospělými.
Jana Pilátová, Loutkář 1996

Když jsme začínali, vlastně jsme se s herci neznali, a proto jsem hledal něco, co by nabízelo svobodu oběma stranám. Stále víc mě zajímá divadlo, jehož principem je hra. To znamená, že se vezme nějaká výchozí látka a hledají se její možnosti. Pracovali jsme tímto způsobem už na pohádce To je nápad!, což byl původně jenom scénář devíti situací, které jsme pak rozpracovávali. Věc, která mě přitahuje nejvíc, je spočívá v hledání způsobu, jak se pomocí zdánlivé volnosti dobrat poměrně pevné výstavby tématu.
Jan Borna v rozhovoru pro Lidové noviny 1994