Pavla Tomicová • Lenka Krobotová • Ivan Trojan • Marek Taclík • Simona Babčáková,Zdeňka Žádníková Volencová • Pavel Šimčík • Jaroslav Plesl • Tomáš Masopust • Eva Suková

překlad Luba a Rudolf Pellarovi úprava KFT a Janusz Klimsza výprava Marta Roszkopfová hudební spolupráce Jiří Černý dramaturgie KFTrežie Janusz Klimsza


PREMIÉRA 08.12.2003
DERNIÉRA 19.02. 2007


Inscenace hry Tramvaj do stanice Touha není v žádném případě pouhým „příběhem nervově zhroucené „hrdinky“, alkoholičky a erotomanky, která, naleznuvši pohostinství v domě své sestry, svede svého švagra, muže hrubé síly a neukojených vášní a která, zbavena všech mravních ohledů a zábran, je nakonec s pomatenou myslí odváděna jako lidská ruina do ústavního léčení.“, jak psal dobový tisk při prvním uvedení Williamsovy hry.
Poměrně razantní úprava hostujícího režiséra Janusze Klimszy a dramaturga KFT naopak dává prostor k vyjádření nových pohledů na hru starou přes půl století. Dejvická „Tramvaj“ je také o vztazích mezi blízkými lidmi, o zvláštní něze, nenaplněné touze, bolesti a samozřejmě o lásce.

„Ostravský režisér Janusz Klimsza, zdá se, přišel na způsob, jak Williamse inscenovat nikoli jen jako básníka lidských duší.Nezajímá ho tolik sama duše jako spíše prostředí, jež dusí. A také se nenápadně přesunul na pozici těch, kteří spíše nežli klubko emocí mají v sobě zdravé instinkty.“
Richard Erml, Respekt

„…Polštinu zvládl Ivan Trojan v dalším ze svých hereckých koncertů bravurně. Ani na chvíli se nesnaží získat sympatie diváka, jeho figura je odporně živočišná, společensky pokleslá.
Na jevišti má hned tři skvělé partnery. Pavla Tomicová z Morávkova hradeckého hnízda přesvědčivě odkrýváspolečenskou přetvářku Blanche, která nemá šanci na vybřednutí, ba naopak, propadá se do bažiny stále hlouběji. Podivuhodný herecký hormon zklidnil v roli váhavého Mitche Marek Taclík, další z košatých a různorodých postaviček v intencích velkého hereckého dozrávání vystřihla na scéně Lenka Krobotová coby Stella…“
Jiří P. Kříž, Právo