Zásek / David Doubt*

Hra o lidech, kterým se zastavil výtah...Ať už v Dejvicích člověk vidí cokoli, neodchází v depresi ani s pocitem ošklivosti. A přitom to nikdy není trapně patetické, ani plakátové. Z výše pojmenovaných prvků vzniká i nejnovější inscenace, stavěná postupně aktivní účastí všech herců, nikoli na základě předem daného textu. Na počátku vlastně nebylo více nežli situace skupiny lidí v prostoru, z něhož na jistou dobu není úniku. Tedy výtah zaseknutý mezi patry blíže nedefinované výškové budovy a v něm pět různorodých postav. A právě toto prostorové omezení, ale i náhle vyšetřený čas, v němž se nedá dělat nic jiného než čekat, vytváří zcela přirozeně potenciální dramatické situace.

Poté, co všichni vyčerpají svůj repertoár momentálních tiků, dojde přirozeně k sestupu do hlubších bolestivých vrstev, a tedy k prohloubení existenciálního podtextu. Tvůrci přitom dokážou nabídnout typy postav, které každý z nás v životě potkává. A vůbec tedy nevadí, že celá tato celovečerní etuda nekonstatuje nic jiného, nežli, že každý má své konkrétní problémy, svůj velmi specifický život. A v něm nehraje roli, jak je kdo bohatý či chudý, milovaný či nemilovaný, mladý nebo starý, zadaný či svobodný. Spíše jde o to, jak se každý z nich dokáže se svým životem vyrovnávat...
Veronika Štefanová, Milena M. Marešová, Jana Soprová, ČRo
další na stránkách Českého rozhlasu

...Scénografie Pavola Andraška, ve spolupráci se známou výtahovou firmou, komponuje samotnou architekturu elevátoru hlouběji do jeviště, takže má divák od figur určitý distanc a zároveň autentický zážitek moderní zdviže, včetně zvukových pokynů (hlas Blanky Cichon) s poradami pro případ nouze. Kostýmy Kataríny Hollé přirozeně dokreslují typologii hrdinů, unavenou matku od dětí (Klára Melíšková), mladou rebelku (Veronika Kubařová), razantního šéfa větší firmy (Hynek Čermák), zaujatého vědce (Martin Myšička) a nesmělého muzikanta (Matěj Kroupa).
Zásek je sevřený tvar, který dobře funguje. Hraje se půldruhé hodiny bez přestávky, zvolna vytvářené napětí není ničím rušeno a příběh se může dobrat kýžené katarze. Přesné geometrii dekorace odpovídají i koncizní úseky textu...
Dana Benešová-Trčková, ČT
další na stránkách České televize