KLUB OSAMĚLÝCH SRDCÍ FERDINANDA VAŇKA a KOLOTOČ BANKROT

Hry ze soutěže o Cenu Ferdinanda Vaňka

foto: Milan Chrdle