Laboratoř Simony Babčákové

Freestylová herecká, hudební a světelná improvizace.
Nic dopředu není domluveno, vše vzniká
přímo na jevišti: příběhy, které se rodí a zanikají. Vynořují se palčivá
i laskavá témata, vše je premiéra i derniéra zároveňLaboratoř Simony Babčákové - plakát