Lukáš PříkazkýVáclav NeužilJaroslav Plesl • Anna Schmidtmajerová • Simona BabčákováLenka KrobotováTomáš Jeřábek

scéna a kostýmy Eva Jiřikovská hudba Ivan Acher dramaturgie Tereza Marečková
režie Anna Davidová


PREMIÉRA 05.12.2018
DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 1 hodina 40 minut, bez přestávky
PARTNER INSCENACE Jana a František Dostálkovi


V médiích se poslední dobou objevují střípky informací o podivné, dosud neidentifikované síle, která občany Prahy přivádí do nepravděpodobných situací. Někteří si prozpěvují ve frontách u kasy v supermarketech, jiní kážou, další prý dokonce levitují (!); řidiči si na silnicích dávají přednost tak vehementně, že kolabuje doprava. Co za tím vším vězí, není zcela jasné. Mnozí tvrdí, že Absolutno. Čeká nás tedy všeobecné blaho, nebo je to celé podvod? Nevíme, pátrání pokračuje. Jisté je prozatím jen to, že všechny stopy vedou do Dejvic…

Rozhovor s režisérkou Annou Davidovou před premiérou inscenace

Jak se vyvíjelo vaše rozhodování přijmout nabídku uměleckého šéfa (nejprve Michala Vajdičky a později Martina Myšičky) režírovat v DD?


Rozhodování se nevyvíjelo, to bylo jasné ihned, leč život se vyvíjel! Ta spolupráce se musela nakonec z radostných rodinných důvodů odložit. A z pozvání mladé režisérky, coby riskantního pokusu prestižního divadla udělat odvážný krok kamsi do neznáma, se postupem času vyklubala výzva pro vlažnou, uhoněnou paní z domácnosti. Která ovšem za ten čas nabyla většího přehledu o absolutních veličinách života! Nejen toho rodinného!

Absolutno – kabaret o konci světa. Proč právě Čapkova Továrna na absolutno a k tomu kabaret?
Čapkův román je románem ve fejetonech, takže je roztříštěn do samostojných sloupků, kapitola od kapitoly ani tak neposouvá děj, jako spíš rozvíjí absurdnost výchozí situace. Proto chceme i my touto formou zcela svobodně prozkoumat dosah účinků Absolutna na svět náš vezdejší. A stejně jako on, mluvit o vážných, takřka duchovních věcech s humorem.

A ještě jedna tradiční otázka na závěr: Jak se vám v Dejvickém divadle pracuje?
Myslím, že nás téma všechny skutečně strhlo. Hercům vděčím za otevřenost a ochotu hledat. Slyšela jsem mnoho o serióznosti zdejšího souboru a ráda zjišťuji, že to s ní není zas tak horké.