Simona Babčáková • Lenka Krobotová • Klára Melíšková • Tatiana Vilhelmová • Marek Daniel • David Novotný • Jaroslav Plesl • Pavel Šimčík

výprava Martin Chocholoušek hudba Alan Vitouš dramaturgická spolupráce Eva Suková


režie Jaroslav Dušek


PREMIÉRA 18.02.2004
DERNIÉRA 09.06.2005
DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 1 hodina 25 minut (většinou)


Inscenace je svým způsobem ojedinělým tvarem ve stávajícím repertoáru Dejvického divadla. Nevychází z pevného dramatického textu (nevychází vlastně z žádného konkrétního textu), vzniká společným hledáním určitého scénického tvaru, přičemž hlavní těžiště netkví v interpretaci textu, ale v rovnocenném využití a následném souznění různých vyjadřovacích prostředků. Konkrétní téma vzniká spontánní improvizací, což znamená, že prochází různými fázemi vývoje a průběžně se mění.V případě inscenace SEKEC MAZEC je nezbytné podotknout, že vlastně každé představení je svým způsobem premiérou. Každý večer je jedinečný a neopakovatelný. Herci dopředu neznají hudbu, kterou Alan Vitouš zvolí, nevědí, která konkrétní světla Ječmínek rozsvítí. Pokaždé cosi neuchopitelného vznikne a s koncem představení zmizí v nenávratnu…