Játra / Jiří Stránský

Tři ženy, dvě dějství a jeden mukl

foto: Hynek Glos