Játra / Jiří Stránský

Tři ženy, dvě dějství a jeden muklČt26.03.20:00Játra (v Anti.kvariátu)
27.03.20:00Játra (v Anti.kvariátu)